PVC ve ÇEVRE

PVC ve GERİ DÖNÜŞÜM

Yıllarca süren kullanışlı ömründen sonra geri dönüştürülerek, çok daha uzun bir süre yeni ürünlerde hayat bulur.

PVC güvenli bir şekilde son teknolojiyle donatılmış tesislerde yakılıp enerjiye dönüştürülebilir.

geri donusum

bulut

DOĞAL KAYNAKLARIN KORUNMASI

PVC nin sadece %43 ü yenilenemeyen petrol hammaddesinden gelir. Diğer %57 si ise tuzdur. %100 geri dönüştürülebilir.

PVC kullanımının getirdiği en önemli avantaj, doğal kaynaklarımızdan biri olan ormanlarımızın korunmasıdır. PVC kullanımının artması sonucu ahşap kullanımının azalması ile daha az ağaç kesilmekte ve biz çocuklarımıza daha güzel bir çevre bırakmaktayız.

Klorür

PVC atmosfere zarar vermez. Klorür PVC ye dönüştürüldükten sonra tuzda bulunduğu zamandan daha sıkı bir şekilde hapsolur.

PVC geri dönüştürüldüğünde, çöpe atıldığında veya modern atık tesislerinde yakıldığında atmosfere klorür gazı yaymaz.

PVC ve YANGIN

PVC klor bazlı bir malzeme olduğundan üzerine devamlı ateş tutulmadıkça kendi kendine alev almaz ve ateş uzaklaştırılır uzaklaştırılmaz kendi kendine söner.

Test sonuçları PVC nin herhangi bir yangın tehlikesinin bulunmadığını ve de yangın sırasında PVC nin yanmasından dolayı çıkan gazların herhangi bir yangın sırasında oluşan diğer gazlardan daha zararlı olmadığını ortaya koymuştur..

©2024 SCHÖNLINE

schonline logo for right panel